Narzędzia z JetBrains "All Products Pack" są gotowe na aktualizację do v2023.1

Wszystkie IDE i narzędzia .NET od JetBrains otrzymały pierwszą roczną aktualizację, 2023.1.

IDE oparte na IntelliJ

W większości IDE znajdują się następujące nowe funkcje:

  • Nowe UI zostało zaktualizowane, aby zapewnić bardziej dopracowane i płynne doświadczenie. Jest ono wciąż w wersji Beta i jest dostępne jako ustawienie.
  • Wiele nowych funkcji ułatwia pracę z Git, GitHub i innymi systemami kontroli wersji, w tym ulepszone okno gałęzi, sprawdzanie commitów w tle i inne.
  • Ulepszenia w zakresie tworzenia stron internetowych obejmują nową obsługę frameworka Astro oraz ulepszenia dla użytkowników Vue, React i Angular.
  • Dodano wsparcie dla głównych funkcji z nadchodzącego TypeScript 5.0.
  • Dodano nowe funkcje ułatwiające pracę z Dockerem, w tym połączony widok dziennika ze wszystkich kontenerów Docker Compose i wsparcie dla Azure Container Registry.

Jest jeszcze wiele innych zmian specyficznych dla osobnych IDE. Oto podsumowanie dotyczące każdego z nich:

IntelliJ IDEA 2023.1 jest już dostępny z szeregiem nowych funkcji i ulepszeń. Najnowsze ulepszenia wydajności zaowocowały szybszym importem Mavena i wcześniejszą dostępnością funkcji IDE podczas otwierania projektów, a także usprawnionym procesem commitów dzięki ich sprawdzaniu w tle. IntelliJ IDEA Ultimate obsługuje teraz nawigację dla matcherów Spring Security i mapowań żądań. To tylko kilka z ulepszeń w v2023.1 zaprojektowanych, aby usprawnić doświadczenie użytkownika w kodowaniu i zwiększyć jego produktywność.

PyCharm 2023.1 przynosi długo oczekiwane wsparcie dla zdalnych notatników Jupyter! Teraz można łączyć się ze zdalnymi notatnikami, kopiować, wklejać, modyfikować i debugować je z wnętrza IDE. Nowa wersja zawiera ulepszone procesy przeglądu kodu i lepsze podświetlanie składni w podglądzie dokumentacji.

DataGrip 2023.1 to wydanie skupiające się na jakości; nie dodaje żadnych nowych funkcji, ale usuwa wiele irytujących błędów.

Rider 2023.1 poprawia wsparcie dla C#, włączając w to zestaw inspekcji optymalizujących i przyspieszających pracę z różnymi typami kolekcji oraz bardziej regulowane sposoby wprowadzania null kontroli w kodzie. Tworzenie gier przy użyciu Ridera zostało usprawnione przez wprowadzenie wsparcia dla Data Oriented Tech Stack (DOTS) w Unity i Unreal Engine 5.2, w tym ostatnich aktualizacji formatu plików Blueprints i wsparcia dla Godot 4. Dostępne są też ulepszenia w narzędziach kontroli wersji i pracy z Dockerem, jak również trochę ulepszeń związanych z nowym UI i ogólnym doświadczeniem użytkownika.

RubyMine 2023.1 zawiera wsparcie dla Rails 7 i Ruby 3.2, aktualizacje UI, szybsze uzupełnianie kodu, zmniejszone zużycie pamięci, poprawioną synchronizację gemów na WSL, łatwiejszą nawigację i pracę ze współdzielonymi kontekstami i przykładami w RSpec oraz ulepszoną integrację z Dockerem.

GoLand 2023.1 wprowadza sprawdzanie podatności, lepszą nawigację w kodzie gRPC oraz refaktoryzację Rename dla odbiorników generycznych. Można teraz uruchamiać pliki scratch z pakietami o niestandardowych bibliotekach i szybko konwertować surowe literały łańcuchowe na podwójnie cytowane i odwrotnie.

CLion 2023.1 przynosi rozwiązanie dla zarządzania pakietami, przenosi doświadczenie debugowania na wyższy poziom, pomaga w kodowaniu QML i zawiera wiele ulepszeń w nowym UI.

PhpStorm 2023.1 to duże wydanie, które zawiera aktualizacje nowego UI, integrację 3v4l.org, lepszą wydajność, DFA w debugerze, wsparcie dla projektów multi-composer.json, ulepszenia dla typów generycznych i wiele więcej.

WebStorm 2023.1 zawiera wsparcie dla Astro, TypeScript dla wyrażeń szablonów Vue, konfigurację Tailwind CSS, pełne powiększenie IDE, dopracowanie nowego UI, integrację kontroli wersji i wiele więcej.

Narzędzia .NET i rozszerzenia VS

ReSharper 2023.1 poprawia wsparcie dla C#, w tym zestaw inspekcji optymalizujących i przyspieszających pracę z różnymi typami kolekcji oraz bardziej regulowane sposoby wprowadzania kontroli null w kodzie.

Te aktualizacje trafiły również do Rider 2023.1, oprócz kilku ulepszeń narzędzi kontroli wersji i funkcji do pracy z Dockerem, wizualizatorów dla zmiennych łańcuchowych w debugerze oraz kilku usprawnień UX/UI. Tworzenie gier przy użyciu Ridera zostało poprawione przez wprowadzenie wsparcia dla Data Oriented Tech Stack (DOTS) w Unity i Unreal Engine 5.2, w tym ostatnich aktualizacji formatu plików Blueprints i wsparcia dla Godot 4.

ReSharper C++ 2023.1 przynosi aktualizacje dla funkcji C++20 i C++23. Wprowadza także śledzenie połączeń przychodzących oraz podglądy zastępowania makr w tooltipach i popupach Podręcznej dokumentacji.

Samodzielna wersja dotTrace jest już dostępna w systemach Linux i macOS.

Opinie klientów zobacz: wszystkie opinie

Twoja opinia może być pierwsza.

Pokazuje 0-0 z 0 opinii